SUNTORY THE PREMIUM MALT’S “Natsu koso, saiko ni premium” (Takeuchi)